ידידי הטכניון בישראל

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 

1.       הקדמה

מאחר שעמותת ידידי הטכניון בישראל (ע"ר) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן "האתר"), החליטה ידידי הטכניון בישראל לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

ידידי הטכניון בישראל מכבדת את פרטיות הגולשים והמשתמשים באתר ועושה ככל שבאפשרותה על מנת להגן על המידע שנמסר לנו על ידך או על ידי גוף שלישי, בכפוף לתנאי השימוש.

 

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי ידידי הטכניון בישראל ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד היא משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר, והגלישה באתר מהווה הסכמתך המפורשת למדיניות זו.

 

במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, זה כולל את שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, כתובת IP וכל מידע שתמסור לנו, במקומות שמאפשרים זאת באתר.

 

המסמך מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים ולכל המגדרים.
כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד, ואין לייחס להן משמעות כלשהי בפירוש המסמך.

2.       הסכמה למדיניות זו

בכניסה או בשימוש באחד מהאתרים, הנך מסכים מאשר ומתחייב, באופן בלתי חוזר, למדיניות פרטיות זו ולתנאי השימוש ולכל התנאים וההגבלות שלהן. אם אינך מסכים לתנאים אלו, כולם או חלקם, אינך רשאי להיכנס לאתר שלנו או לעשות כל שימוש בו על מנת למנוע איסוף נתונים. במקרה שאתה מאמין שנאספו נתונים ללא הסכמתך, צור איתנו קשר במייל Friends@Technion.ac.il  .

 

3.       המידע שידידי הטכניון בישראל אוספת

נתוני שימוש – על מנת שנוכל לשפר את חווית השימוש באתר ידידי הטכניון בישראל, ולהציע שירותים בסיסיים, אנחנו אוספים פרטים אודות השימוש של כלל המשתמשים באתרים. כך, בין היתר, אנחנו שומרים את מזהה המכשיר, את סוג הדפדפן, מאיזה אתר אינטרנט הגיעו לידידי הטכניון בישראל, באיזה עמודים ביקרו, כמה זמן שהו באתר בממוצע וכמה פעמים הם חוזרים לבקר באתר בממוצע, ועוד. בנוסף, במסגרת שימושו של המשתמש בשירותים המוצעים באתר ידידי הטכניון הישראל, ייתכן ויימסרו על ידי המשתמש או ייאספו על ידי ידידי הטכניון בישראל נתונים שונים הנוגעים להעדפותיו האישיות של המשתמש, לרבות הרגלי צריכה או התנהגות. ידידי הטכניון בישראל עשויה לקשר את הנתונים למשתמש רשום ולמידע האישי שנמסר על ידו.

 

מידע הנמסר על ידך – כשאתה נרשם לשימוש בשירותים מסוימים שלנו, או יוצר איתנו קשר באופן מזהה, אנחנו אוספים פרטים אישיים הנמסרים על ידיך, הנדרשים על מנת שנוכל להציע את אותם שירותים. פרטים אלו עשויים לכלול את שמך המלא, כתובת מגורים, כתובת מייל, מספר טלפון.

בהסכמתך למדיניות פרטיות זו הנך מאשר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע וכי היא תלויה ברצונך ובהסכמתך (נתוני השימוש ומידע הנמסר על ידך ייקראו להלן ביחד "המידע")

מידע זה נשמר במאגר מידע ייעודי בבעלות ידידי הטכניון בישראל הרשום בפנקס מאגרי המידע כדין.

 

4.       כיצד אנו אוספים את המידע?

אנו אוספים נתונים כאשר אתה מספק לנו אותם ישירות ו/או בעקיפין באמצעות צד שלישי ו/או על ידי ׳עוגיות׳ (כמתואר בסעיף 9 להלן). ייתכן ותספק לנו מידע מסוים, בין היתר, כאשר אתה: (א) שולח לנו הודעות דואר אלקטרוני, WhatsApp, SMS, או מכתבים; (ב) יוצר איתנו קשר בטלפון; (ג) מעביר לנו פרטי אמצעי תשלום; (ד) תורם לידידי הטכניון בישראל.

5.       השימוש במידע

על ידי הזנת מידע באתר ידידי הטכניון בישראל או מסירתו לידידי הטכניון בישראל, אתה מסכים לאפשר לידידי הטכניון בישראל לאסוף ולעשות שימוש במידע זה בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות (להלן: "המטרות"):

 • כדי לספק תמיכה או שירותים אחרים: ידידי הטכניון בישראל משתמשת במידע כדי לספק לך תמיכה או שירותים אחרים שביקשת. אנו עשויים להשתמש במידע שלך כדי לענות ישירות לבקשותיך למידע, תמיכה טכנית, ובקשות ספציפיות אחרות.
 • כדי לשפר את האיכות ולהקל על השימוש באתרים שלנו. ידידי הטכניון בישראל עשויה להשתמש בנתונים האישיים שלך, כולל המידע שנאסף כתוצאה מניווט באתרים וקובצי Cookie, כדי לעזור ליצור ולהתאים אישית את תוכן האתרים שלנו, לשפר את איכותם, לעקוב אחר היענות קמפיין שיווקי, להעריך את שיעורי התגובה של הדף, לבצע בדיקות שימושיות וכן להקל על השימוש שלך באתרים שלנו (למשל, כדי להקל על הניווט ותהליך ההתחברות, לשפר את האבטחה ולשמר את פרטי ההזמנות בין כניסות).
 • כדי לבקש תרומות עבורי דידי הטכניון בישראל.
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כאשר ידידי הטכניון בישראל סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות או בתנאי השימוש כפי שיעודכנו מפעם לפעם.

 

עיבוד אוטומטי של המידע האישי שלך עשוי להתרחש, כפי שקורה לרוב הארגונים הפועלים באתרי אינטרנט. אנו אוספים מידע מסוים באופן אוטומטי ומאחסנים אותו בתיקיות מיוחדות (log files). מידע זה כולל אך אינו מוגבל לכתובות IP, סוג הדפדפן, ספק שירותי האינטרנט, דפי הפניה ויציאה, מערכות הפעלה, חותמת תאריך ושעה ונתונים של הקלקות. אנו עשויים להשתמש במידע זה כדי לנתח מגמות, לנהל את אתר ידידי הטכניון בישראל ואת המערכות, לעקוב אחר תנועות המשתמשים דרכן ולאסוף מידע על בסיס המשתמשים שלנו בכללותו. אנו עשויים לקשר מידע שנאסף באופן אוטומטי למידע אישי למטרות עסקיות לגיטימיות, כגון איתור ומניעת פעילות הונאה, וכן למטרות אחרות.

6.       לכמה זמן ידידי הטכניון בישראל שומרת מידע?

ידידי הטכניון בישראל תשמור את הנתונים שלך ככל שיידרש כדי למלא את המטרות והשימושים המתוארים במדיניות זו. כאשר איננו זקוקים עוד לנתונים שלך ואין צורך לשמור אותם בכדי לעמוד בהתחייבויותינו החוקיות או להגן על זכויותינו החוקיות, נמחק אותם מהמערכות שלנו או נעבד אותו כך שלא נוכל לזהות אותך.

אם ברצונך להבין כיצד לבקש את מחיקת המידע האישי שלך, עיין בסעיף 11 למידע נוסף.

7.       מסירת מידע לצדדים שלישיים

ידידי הטכניון בישראל אינה מוכרת או משכירה מידע לאחרים. אנו משתפים מידע עם ספקים, נותני שירותים, וצדדים שלישיים אחרים (יחד, "נותני שירותים") הפועלים מטעמנו בכדי לסייע בתפעול, טיפול, יישום, ניהול, או הערכה של אתר ידידי הטכניון בישראל אירועים, פעילויות, או השלמת עסקאות שאתה מבקש.

אלא אם כן נקבע אחרת במדיניות פרטיות זו, ידידי הטכניון בישראל תשמור על פרטיך האישיים ולא תשתף אותם עם צדדים שלישיים, אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר נדרש בקשר עם המטרות.
 • אם משתמש הפר את הוראות תנאי השימוש של ידידי הטכניון בישראל או אם ביצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי ידידי הטכניון בישראל כמנוגדות לכל דין או כניסיון לבצע פעולות כאלה.
 • אם יתקבל בידי ידידי הטכניון בישראל צו שיפוטי או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור פרטים או מידע אודות משתמש לצד שלישי.
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין משתמש לבין ידידי הטכניון בישראל ו/או מי מטעמה.
 • בכל מקרה שידידי הטכניון בישראל סבורה כי מסירת המידע נחוצה כדי להגן על האינטרסים של המשתמשים באתר ידידי הטכניון בישראל או של כל צד שלישי אחר.
 • ידידי הטכניון בישראל תהיה רשאית להעביר פרטים או מידע שנאסף בעקבות השימוש באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לידידי הטכניון בישראל ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו.
 • על-פי בקשה מפורשת מהמשתמש.

8. כיצד ידידי הטכניון בישראל מגנה על מידע

אנו בידידי הטכניון בישראל משקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע, ומיישמים מערכות ונהלים שונים לאבטחת מידע, הכוללים, בין היתר אך לא רק: שימוש בחומות אש, שמירה על תיקוני אבטחה במערכות וספריות חיצוניות, מערכות תיעוד לזיהוי הפרות, והבטחה שכל חיבורי האינטרנט הם באמצעות HTTPS.

בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, ידידי הטכניון בישראל לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן, ו/או גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת ידידי הטכניון בישראל.

Cookies9.

ידידי הטכניון בישראל עשויה להשתמש באתרים ב'עוגיות ' (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפות אישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה. חלק מהעוגיות נמחקות כאשר הדפדפן נסגר ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה של המשתמש. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, איזה מדורים ביקר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

פרסומות של צדדים שלישיים

ידידי הטכניון בישראל נעזרת גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת Google. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויות שונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקר המשתמש (בשיטה המכונה Retargeting). השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של ידידי הטכניון בישראל. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק במסמך העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

11. מחיקת המידע

ניתן לבקש למחוק את המידע האישי שלך ב-ידידי הטכניון בישראל, באמצעות שליחת מייל לכתובתFriends@Technion.ac.il  לצורך מחיקת המידע, יהיה עליך למלא טופס בקשה ולספק מידע מסוים כדי שנוכל לאמת את זהותך בעת בקשתך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לאמת את זהותך לפני שננקוט פעולה כלשהי למחיקת הנתונים שלך. ידידי הטכניון בישראל תבדוק כל בקשה להישכח ממקרה למקרה כדי לקבוע עד כמה ניתן למחוק נתונים. ידידי הטכניון בישראל תיענה לכל הבקשות למחיקת מידע בתוך 30 ימי עסקים, למעט כאשר על ידידי הטכניון בישראל חלה חובה לשמור את הנתונים שלך.

11.       דיוור ישיר / מחיקה

ידידי הטכניון בישראל מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת למדיניות פרטיות זו, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

12. תיקון נתונים

במקרים מסוימים ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, ניתן לבקש תיקון למידע האישי שלך המוחזק על ידינו, או חלק ממנו. עם קבלת בקשתך לכתובת הדוא"ל Friends@Technion.ac.il   נעדכן את המידע האישי שלך בכל רשומותינו, בהקדם האפשרי ובמידת האפשר מבחינה טכנית, אלא אם כן יש בסיס משפטי אחר להמשך עיבוד המידע.

לתשומת ליבך, בקשתך לתיקון מידע עשויה להידחות על ידינו מפאת חוסר במידע רלוונטי מספק ונדרש בכדי להיענות לבקשתך.

13. שקיפות וניידות של מידע אישי

הנך רשאי לבקש לעיין במידע הנשמר ע"י ידידי הטכניון בישראל אודותיך בכפוף לחוק הגנת הפרטיות. ככל והנך מעוניין, אנא העבר את בקשתך אלינו לכתובת הדוא"ל Friends@Technion.ac.il  .

14. שינויים במדיניות הפרטיות

ידידי הטכניון בישראל רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של אתר ידידי הטכניון בישראל בכתובת https://friends.technion.ac.il/  (להלן: ״עמוד הבית״), 14 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתרים לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות המתוקנת. אם המשתמש אינו מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליו לחדול מלעשות שימוש נוסף באתרים.

בכל עת ניתן לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בעמוד הבית.

בכל שאלה, ניתן לפנות אלינו לכתובת הדוא"ל Friends@Technion.ac.il   .