פרויקטים לדוגמא

מטרת תכנית "לפידים" היא לפתח מנהיגים עתידיים מקרב הסטודנטיות והסטודנטים המצטיינות/ים בפקולטה למדעי המחשב בטכניון ולהקנות להם כלים להשתלבות בעמדות מובילות בתעשייה, כיזמים, מנהלים וכיו"ב. המשתתפים בתכנית הם סטודנטים נבחרים בעלי כישורי מנהיגות, תקשורת בינאישית וחברתית גבוהה במיוחד.
המשתתפים נהנים מפטור מלא משכר לימוד, מלגת מחייה סמלית, חלל עבודה פרטי כולל תחנת עבודה בפקולטה, יועץ/מלווה אישי מקרב חברי סגל הפקולטה ועוזר/ת מנהלית וכן אפשרות להשתלב בהוראה בשכר ו/או במחקר בפקולטה תוך כדי הלימודים לתואר ראשון.
במהלך הלימודים ובחופשות הקיץ, ה"לפידים" משתלמים בעבודה בתעשיית ההיי טק ונחשפים גם להיבטים ניהוליים ועסקיים של התעשייה.

עלות מלגה שנתית לסטודנט/ית – תרומה של 30,000 ₪.
התרומה מוכרת לזיכוי למס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

אתר תכנית המצוינים לפידים
סיפורו של יבגני דיברוב, בוגר תכנית לפידים

הטכניון מעודד סטודנטים מצטיינים להמשיך ללימודי תארים מתקדמים על מנת לבנות עתודה איכותית של חברי סגל עתידיים בטכניון.
איכות הסגל העתידי בהוראה ובמחקר היא מפתח להמשך הצלחת הטכניון גם בזירה הבינלאומית ולהשגת יעדיו האסטרטגיים.
אנו מציעים לסטודנטים מצטיינים מלגות ללימודי מאסטר ודוקטורט, שיקלו עליהם להתרכז בלימודיהם.
הטכניון מעוניין לעודד גם סטודנטים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית להמשיך ללימודי תארים מתקדמים.

עלות מלגה שנתית למאסטרנט/ית – תרומה של 80,000 ₪ לשנה.
עלות מלגה שנתית לדוקטורנט/ית – תרומה של 100,000 ₪ לשנה.
התרומה מוכרת לזיכוי למס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

סרטון בית ספר לתארים מתקדמים
אתר בית הספר לתארים מתקדמים

הטכניון משקיע מאמצים רבים בגיוס חברי סגל ישראלים חדשים ומצטיינים, רבים מהם שוהים עם משפחותיהם באוניברסיטאות מובילות בחו"ל. בזכות פעילות זו, שבו לישראל והתמקמו בטכניון כמה מטובי ה"מוחות" המדעיים והמחקריים שלנו. השבתם ארצה, לטכניון, הינה קריטית לחיזוק המוסד והשגת יעדיו האסטרטגיים.
מהלך הגיוס דורש משאבים כספיים משמעותיים הכוללים "חבילת חזרה" אטרקטיבית לחוקר/ת ומשפחתו/ה, הקמת מעבדות ורכישת ציוד המשמש את החוקר/ים ועוד.

סיפורו של פרופ' רועי קישוני