הטכניון מקיים קשרים הדוקים ופוריים עם התעשייה בישראל.
שיתופי הפעולה רבים ומגוונים, כולל בתחומי המחקר, מעבדות, גיוס והשמה, פרויקטי גמר של סטודנטים, מלגות הצטיינות ומלגות סיוע לנזקקים ועוד.
החברות הרב לאומיות הפעילות בישראל והחברות המקומיות נהנות במשך שנים רבות מהכישרונות האנושיים שהטכניון מטפח.
עשרות אלפי בוגרים מאיישים עמדות שונות במשק ובתעשייה, לרבות הבכירות ביותר שבהן.
למידע נוסף על שיתופי פעולה אפשריים, יש לפנות ל Ofersim@technion.ac.il

כאשר התעשייה בישראל ועולם האקדמיה חוברים יחדיו למען עתיד החינוך והמחקר.