ידידי הטכניון בישראל

הגלרייה האורבנית

הפקולטה למדעי המחשב מציגה גלריה בחניון של בניין טאוב. הגלריה נוצרה על ידי – סטודנטים, חוקרים, מהנדסים וקרוביהם. כולם הוסיפו צבע ואהבה לקירות הפקולטה.

 

ידידי הטכניון בישראל לציור 30,000-80,000 שקלים
לכל הגלריה 1 מיליון שקלים