ידידי הטכניון בישראל

קרן לרווחת הסטודנטים

הקרן לרווחת הסטודנטים הוקמה במטרה להושיט עזרה מיידית לסטודנטים בעת מצוקה כלכלית או נפשית, לשפר ולשדרג את חווית הלימודים של הסטודנטים ועוד.

ההנהלה הבכירה של הטכניון מקצה מימון מדי שנה בהתאם לצרכים המשתנים של התלמידים.

ידידי הטכניון בישראל החל מ- 5,000 שקלים