ידידי הטכניון בישראל

מלגות הקרן למען בני ובנות ירושלים

הקרן למען בני ובנות ירושלים ע"ש אליהו סוכצ'בר ז"ל, ממיסדי ובוני התעשיה בירושלים, הוקמה בשנת 1977.

הקרן מסייעת במילגותיה לסטודנטים שזקוקים לתמיכה כספית ואשר בכוונתם לחזור לירושלים ולתרום להתפתחותה הטכנולוגית והכלכלית של הבירה.

הודות לתרומות המתקבלות על-ידי חברות ואנשים פרטיים, חילקה הקרן עד כל למעלה מ- 2,000 מלגות לסטודנטים, בני ירושלים וסביבתה, הלומדים בטכניון.

 

ידידי הטכניון בישראל גובה מלגה לסטודנט/ית - 5,000 שקלים