ידידי הטכניון בישראל

קמפוס ירוק – לשינוי דרך חיים

קמפוס ירוק – לשינוי דרך חיים

הטכניון נושא באחריות לחנך מהנדסים ומדענים ולפעול בחזית המחקר והפיתוח לקידום נושאי הסביבה. פרויקט המחקר הקמפוס הירוק בטכניון , נועד להקנות ערכים לנושאי סביבה ושימורה. פעילויות ה"קמפוס הירוק" הם בתחומי החינוך והגברת המודעות, חסכון במשאבים (מים, אנרגיה, מיחזור וכו'), מניעת זיהום אוויר ועוד. הטכניון מחויב להפוך לקמפוס ירוק ולשם כך הוקם מרכז הקיימות בטכניון ששואף ליצור תרבות של אחריות סביבתית בקמפוס באמצעות תכניות מידע שילוו את החלטות הטכניון בנושא מדיניות סביבתית.

הטכניון פועל רבות על מנת לעבור לאנרגיות מתחדשות ולצמצם את צריכת האנרגיה שלו. ראו כמה דוגמאות בסרטון –

ידידי הטכניון בישראל קמפוס ירוק: פאנלים סולארים, מיחזור וכד'. יעד גיוס תרומות 150,000$