ידידי הטכניון בישראל

תכנית הענקת מלגות לסטודנטים מהמגזר הערבי EAST

תכנית הענקת מלגות לסטודנטים מהמגזר הערבי EAST

EAST (Exellence Arab Students at the Technion)

תכנית EAST הוקמה במטרה לסייע ולתמוך בסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר ראשון בטכניון, מהמגזר הערבי ושזקוקים לסיוע כלכלי. תהליך בחירת הסטודנטים: אחת לשנה מגישות הפקולטות לוועדת היגוי רשימה של סטודנטים מצטיינים מהמגזר הערבי ושסיימו לפחות שנת לימודים. לשכת דיקן הסטודנטים מעבירה את המלצותיה על הסטודנטים המומלצים בהתייחס למצב סוציו-אקונומי. וועדת ההיגוי בראשותו של פרופ' דאוד בשותי מורכבת משישה חברים, בהם נציגי התורמים והסגל האקדמי הבכיר מהפקולטות השונות.
מספר המלגות המוענק הינו תלוי המשאבים שגוייסו לפרויקט לאותה שנה אקדמית.

אזרחים ערבים מהווים כ-20%  מאוכלוסיית מדינת ישראל, כקבוצת מיעוט אשר במשך שנים רבות ייצוגה חסר בקרב האוניברסיטאות בישראל. מדיניות הטכניון היא לקדם גיוון והכלה של סטודנטים למרות האתגרים (כמו: שפה, מצב סוציו-אקונומי וכו') באמצעות רשת רחבה של תמיכה כלכלית, רגשית ואקדמית. הטכניון עושה מאמצים עצומים לכלול מספר רב יותר של סטודנטים ערבים על ידי חיזוק מערכי העצמה פנימיים כמו –  תכניות קואוצ'ינג מיוחדות לסטודנטים לעתיד, סדנאות המופעלות על ידי סטודנטים עתירי הישגים מהחברה הערבית וחונכות אישית במעורבות חברתית. מאז שנת 2004, הטכניון הגדיל את מספר הסטודנטים דוברי הערבית והסטודנטיות הערביות ב-200% ו-350% בהתאמה ועדיין פועל על מנת לאפשר לסטודנטים וסטודנטיות בני המגזר השתלבות בלימודים אקדמיים במטרה לקדם מוביליות חברתית וכלכלית. מספר הסטודנטים הערבים מצטיינים עלה ב-1,800%, ומספר הסטודנטים הערבים לתואר שני ב-120%. שיעורי הנשירה בקרב הסטודנטים הערבים ירדו ב-67%. לצד מגמת שיפור וצמיחה זו, אנו עדיין רואים צורך עצום וממשי לאפשר, לקדם ולתמוך בעוד סטודנטים וסטודנטיות בני המגזר ולטפח מצוינות בקרבם. סטודנטים מצטיינים אלו מהווים דמות לייחוס ומודל לחיקוי בקרב שכבת הגיל שלהם כמו גם בקהילות ובקרב המשפחות. פורצי הדרך הללו מסמלים לאחרים כי השאיפה למצוינות אינה נקנית בחסד אלא בזכות ובעבודה קשה. קמפוס הטכניון מהווה מיקרוקוסמוס משגשג של החברה הישראלית בו לומדים זה לצד זה ויחדיו יהודים, ערבים ומיעוטים אחרים ומנהלים חיי חברה תוססים.

ידידי הטכניון בישראל גובה מלגה לסטודנט\ית 5,000 - 12,000 שקלים