ידידי הטכניון בישראל

הגן האקולוגי בוטני ע"ש גוטווירט בטכניון – פנינה ירוקה בלבו של עולם טכנולוגי מודרני

מרכז מחקר מדעי-טכנולוגי וחינוכי בטכניון המשתרע על פני כ-20 דונם בתוך קריית הטכניון, בגן קיימות מערכות אקולוגיות שונות, סביבות חיים ובתי גידול. המבקר המסייר בין שבילי הגן ואזורי ההדגמה פוגש תופעות טבע ונחשף לרעיונות סביבתיים ומדעיים. הגן הוקם בשנת 1982 ביוזמתו של פרופ' זאב נאווה מהפקולטה לחקלאות, ובתמיכתו של נשיא הטכניון דאז, מר עמוס חורב. פרופ' רון לובינגר, אדריכל נוף נודע מאוניברסיטת יוג'ין באורגון, אשר הרבה ללמד כמרצה אורח בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, תכנן את שיקומו של שטח הגן ובמקביל נחקרה ונבחנה התאמת צמחים מהארץ ומהעולם לשמש בשיקום נופי, על פי עקרונות אקולוגיים. הצמחייה ותכנון הגן נותנים מענה לשתי בעיות סביבתיות מרכזיות במדינת ישראל: מחסור במים וצמצום השטחים הפתוחים. החל משנת 2012 הגן קיבל הכרה כגן בוטני ושייך לאחד מ-11 הגנים הבוטניים בארץ. לגן תפקידים רבים וערך חינוכי ולימודי רב: מפגש בין האדם לטבע ובין קהילות, הדגמה של תועלת הרמונית של האדם והטבע כחלק מתכניות הלימוד בפקולטה לאריטקטורה ובינוי ערים, הנגשה של האקולוגיה, שימור אקולוגי ובוטני ומקום הפגה ורגיעה לסטודנטים ולמבקרי הטכניון.

סיור וירטואלי בתחנות הגן האקולוגי