ידידי הטכניון בישראל

מרכז קרסו לחדשנות בטכנולוגיות מזון

ארבעים וחמש שנה לאחר תרומתם הראשונה של בני משפחת קרסו לטכניון נרקמה לאחרונה, מתוך שיתוף הפעולה הרב-דורי, יוזמה חדשה לקידום טכנולוגיות וחדשנות במזון, במטרה לשכלל את ההוראה ולקדם מחקרים ופיתוחים יישומיים בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון. המבנה ששיכן עד כה את המרכז לתעשיות מזון בפקולטה, ייקרא מעתה "מרכז קרסו לחדשנות בטכנולוגיות מזון".
התרומה, שתעצים את הנוכחות הישראלית במחקר בתעשיית המזון העולמית, נועדה לתמוך ולהגשים את ערכי המשפחה והחברה בדגש על ציונות, חינוך למצוינות במדעים, צמצום פערים והשקעה בתשתיות. המבנה המורחב והמשודרג, יהיה יחיד במינו בישראל ומהמתקדמים בעולם ויכלול מרכז מחקר ופיתוח לייצור תעשייתי, מעבדת אריזה, מטבח תעשייתי ויחידת טעימות והערכה שישמשו להוראה ולמחקר בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון. "מרכז קרסו לחדשנות בטכנולוגיות מזון" יוקם במבנה ייעודי לצד הפקולטה ויכלול גם אזור מבקרים שיחשוף תלמידי תיכון לעולמות הפודטק ומרכז ייחודי לחברות סטארטאפ, בו יוכלו לקבל שירותי מחקר ופיתוח. סטטוס: התקבל היתר בנייה.